Inicio | Asociados | Como asociarse e servizos |Novas | Ofertas de emprego | Formación e cursos | Contacto
Ver todas

Para facerse socio da Asociación de Hostalaría de Ferrol e Comarcas so tes que cumplimentar o formulario de inscripción pinchando AQUÍ.

Prestamos os nosos asociados e asociadas servicios de asesoramiento, xestión administrativa e formación necesarios para o óptimo desenvolvemento da súa actividade, redundando nunha maior calidade e profesionalidade do sector.

Entre estes servicios atópanse os seguintes:

TURISMO

 • Información xeral das distintas categorías
 • Inscrición no Rexistro oficial
 • Lista de prezos
 • Libros de inspección
 • Follas de reclaamacións
 • Subvencións
 • Altas hoteis,, restaurantes, cafeterías, pensións...
 • Cambios de titularidade
 • Aparición gratuíta na web turferrol.com e descontos especiais na publicidade da mesma

FACENDA

 • Altas no IAE
 • Altas no censo
 • Declaracións trimestrais
 • Declaración da renda
 • Contabilidades
 • Libros de módulos
 • Solicitudes de certificados
 • Inspeccións

TRABALLO

 • Libros de Inspección Altas de empresas na Seguridade Social
 • Contratos
 • Altas de autónomos
 • Subvencións á contratación
 • Solicitude Pensións, IT...
 • Seguro convenio
 • Solicitude de certificados

OUTROS SERVIZOS

 • Normativa sanitaria, Manual de puntos críticos, Manual de limpieza
 • Carné de manipulador de alimentos
 • Bolsa de traballo
 • Servicio de fax
 • Servicio de Correo electrónico
 • Servicio de avogado

CONVENIO DE COLABORACIÓN

 • Empresas subministradores ( Repsol...)
 • Entidades bancarias
 • Compañias aseguradorasASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERIA FERROL E COMARCAS. Copyright © 2011 | Política Privacidad