Inicio | Asociados | Como asociarse e servizos |Novas | Ofertas de emprego | Formación e cursos | Contacto
Ver todas
Datos personais:
Nome:
Apelidos:
NIF:
Domicilio:
C.P:
Localidad:
Tlf:
E-Mail:
Situación Fiscal:
Manifesta o seu desexo de pertencer voluntariamente a Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarcas, con sometemento os seus estatutos
Datos do establecemento:
Nome comercial:
Categoria:
Situación Turismo:
Domicilio establecemento:
C.P:
Localidad:

CUOTAS DA ASOCIACIÓN

ALTA: 50€
ALTA CON TRAMITACIÓN 100€
16€/mes Café-bares,tabernas.
17€/mes Restaurantes 1 tenedor, Cafeterías, Pensiones y Hoteles * y **.
18€/mes Pubs,Café-concierto, Discoteca, Hoteles *** y ****.
Cuota por empleado: 9€/mes. Estimación directa: 36€/mes
Libros de facturas módulos: 120€/año
Contabilidad de Sociedades: 86€/mes
RENTA 15€

 

Domiciliación bancaria:
Ruego carguen a miña conta a partir da fecha, todos os recibos que pase ó meu nome a ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FERROL E COMARCAS
Banco:
CCC:
CL:
Poblacion:
Provincia:
Datos de acceso a web:
Nome de usuario (web):
Contrasinal (web):
Repetir contrasinal (web):
De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que os seus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado baixo a responsabilidade da ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE FERROL E COMARCAS, con a finalidade de poder atender os compromisos derivados da relación que mantemos con vostede.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito á dirección Rúa Real Nº 73-75, 2º , 15402 Ferrol ( A Coruña).

Si no prazo de 30 días non nos comunica o contrario, entenderemos que os datos non foron mofificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación e que temos o consentimento para utlizalos para enviarlle información e publicidade relacionada con a asociación, así mesmo tamén nos da o seu consentimento para ceder os seus datos a empresas colaboradoras da asociación.

 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERIA FERROL E COMARCAS. Copyright © 2011 | Política Privacidad