Inicio | Asociados | Como asociarse e servizos |Novas | Ofertas de emprego | Formación e cursos | Contacto
Ver todas

NOVA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS IV Plan de Rescate[TR700A]IV Plan de Rescate[TR700A]----Persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19
Aberto praza ata 29-11-2021.

Estas axudas están destinadas ao pago de débedas con acreedores e proveedores.
Persoas beneficiarias:


Persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar por conta propia, profesionais e empresas que teñan unha caída do volume de operacións anual declarado de máis dun 30% no ano 2020 respecto do ano 2019.

→Persoas traballadoras autónomas de tempada, sempre que continúen coa súa actividade, aínda que non estean de alta no momento de presentación da solicitude e estiveran de alta un mínimo de 4 meses e un máximo de 9 meses no 2019 ou 2020.

→Persoas traballadoras autónomas dadas de alta entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de marzo de 2020 e empresas creadas ou que tiveran realizado una modificación da súa estrutura entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2020.


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERIA FERROL E COMARCAS. Copyright © 2011 | Política Privacidad