Inicio | Asociados | Como asociarse e servizos |Novas | Ofertas de emprego | Formación e cursos | Contacto
Ver todas

AUTORIZACIÓN EXTRAORDINARIA PARA A CELEBRACIÓN DE FESTAS DE FIN DE ANO


Como ven sendo habitual durante esta época de ano, estanse a organizar diversas festas de Fin de Ano, el locais de diversa índole. Cabe ter en conta que estas festas tan só se poderán levar a cabo en locais autorizados, que conten coas perceptivas autorizacións e licenzas , fecendo fincapé en que tan so se poderán levar a cabo espectáculos en consoancia coa licenza de funcionamento de cada local.

Sen embargo poderanse autorizar con carácter especial a celebración doutros espectáculos e actividades pero sempre coa autorización pertinenente que poderá ser soliciata perante a Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, admin. Públicas e Xustiza da provincia con 30 días de antelación.

Debido ás múltiples inspeccións e controis que se levarán a cabo sobre este tipo de eventos, sobre todo despois do incidente acaecido na comunidade Autónoma de Madrid, dende a Asociación advirtese a todos os orfanizadores de tales eventos que efectúen todos os trámites legais para elo.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERIA FERROL E COMARCAS. Copyright © 2011